Đánh giá: 
Điểm trung bình:  7.2 /  10 (  37 lượt đánh giá )