Đánh giá: 
Điểm trung bình:  7.6 /  10 (  47 lượt đánh giá )