Đánh giá: 
Điểm trung bình:  6.6 /  10 (  16 lượt đánh giá )